עלון

עלון מרבים שלום - בנושא כבוד תלמידי חכמים

נושאי העלון: כבוד תלמידי חכמים, הוי דן את כל האדם לכף זכות, חבר אני לכל, מילה טובה

אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"חבר אני לכל אשר יראוך" I חשיבותה של מילה טובה I התחזקות בכבוד תלמידי חכמים I "הוי דן את כל אדם לכף זכות"