עלון

עלון מרבה תורה - בנושא בדיקת חמץ קודם ליל יד

נושאי העלון: בדיקת חמץ קודם ליל יד, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דין בדיקת חמץ קודם יד' בניסן