עלון

עלון מקרא העדה - בנושא פרשת דברים

נושאי העלון: פרשת דברים, פרשת שופטים, פרשת ראה, פרשת עקב, פרשת ואתחנן

שופטים, ראה, עקב, ואתחנן, דברים

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מקרא העדה דברים - שופטים