עלון

עלון מעשה כהן - בנושא תקיעת שופר

נושאי העלון: תקיעת שופר, ראש השנה

תשרי, ראש השנה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תקיעת שופר