עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא תפילה בכוונה

נושאי העלון: תפילה בכוונה, כוונה בברכות, מחצית השקל, פרשת פקודי, השגחה

פקודי, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השגחת ה' יתברך בפרטים, מחצית השקל, כוונה במצוה