עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא תיקון חצות

נושאי העלון: תיקון חצות, אלול וימים נוראים, פרשת כי תבוא, הזכרת שם שמים

אלול, כי תבוא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תיקון חצות, חודש אלול, איסור הזכרת שם שמים בכל לשון