עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא קנין חליפין

נושאי העלון: קנין חליפין, פרשת נח

חשון, נח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם כסף ושקים בימינו נקנה בקנין חליפין