עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות, טלטול

כסלו, תולדות

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טלטול במקום שיש עירוב