עלון 65336

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא נרות שבת

נושאי העלון: נרות שבת, פרשת וארא

וארא, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סגירת דלת הויטרינה אחרי שהדליקה נרות שבת