עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא אדם כי ימות באהל

נושאי העלון: אדם כי ימות באהל, צדקה, פרשת חוקת, חוש הראיה

תמוז, חוקת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תיקון חוש הראייה בחודש תמוז I אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל I צדקה