עלון

עלון מעדני כהן - בנושא ציצית

נושאי העלון: ציצית, פרשת לך לך

חשון, לך לך

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קנין בשבת לצורך שבת ולצורך מצווה I מה עדיף טלית של מצוה בשבת לצורך מצוות ציצית או לקנות אתרוג אחר שיצא כבר כדי להדר במצוה?