עלון

עלון מעדני כהן - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, אכילה בלא ברכה

וארא, שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אכילה בלא ברכה