עלון

עלון מעדני כהן - בנושא סוכות

נושאי העלון: סוכות

תשרי, סוכות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בעניין אם קטנה מברכת ביו"ט ראשון של סוכות על לולב שאינה שלה