עלון

עלון מעדני כהן - בנושא נשיאת כפים בנעילה

נושאי העלון: נשיאת כפים בנעילה, פרשת נח, נשיאת כפים בלילה

תשרי, נח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

נשיאת כפים בלילה ובבין השמשות ובתפילת נעילה I אי מהני לזר המברך ברכת כהנים את ישראל לברך בישיבה