עלון

עלון מעדני כהן - בנושא טלית גדול

נושאי העלון: טלית גדול, פרשת כי תבוא

אלול, כי תבוא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין אם ברכת טלית גדול אינה פוטרת טלית קטן אלא בנתכוון לפוטרה