עלון

עלון מעדני כהן - בנושא ברכת הגפן

נושאי העלון: ברכת הגפן, פרשת דברים

אב, דברים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ברכת הגפן על כוס של ברכה חשיבא חלק מסדר הקידוש או לא?