עלון

עלון מעדני כהן - בנושא בעל פעור

נושאי העלון: בעל פעור, פרשת מטות, יז בתמוז

אב, מטות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין טלטול מן הצד לדבר האסור אך יביא תועלת לדבר המותר I בעניין אם נוהג דברים שבצנעא בי"ז בתמוז שחל בשבת לבעל נפש I חטא בני ישראל בבעל פעור