עלון

עלון מעדני אשר - בנושא תשובה

נושאי העלון: תשובה, וידוי על חטא ביטול תורה, עצת היצר, דגים בערב יום כיפור, הוצאת ספר תורה בליל כיפור, החפץ חיים ביום כיפור

תשרי, יום הכיפורים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע ביום כיפור כשמתוודים על כל החטאים אין מתוודין על חטא של ביטול תורה? I האם יש עבירות שאדם עושה מעצמו בלי עצת היצר הרע? I מה הענין לאכול דגים ערב יום כיפור? I איך כתוב בתורה שתשובה הויא דבר קל הרי צריך לעשות תשובה באופן שיעיד עליו יודע תעלומות שאינו יחזור לעבירה זו לעולם? I מה הענין להוציא ספרי תורה בליל יום הכפורים? I איזה טענה טען החפץ חיים בליל יום כיפורים לכפר העוונות של עם ישראל?