עלון

עלון מעדני אשר - בנושא תלמיד חכם

נושאי העלון: תלמיד חכם, פרשת קדושים

ניסן, קדושים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע ציותה התורה לכבד תלמידי חכמים הרי יכול לבא לגאות וישכח כל מה שלמד? I תלמיד חכם שעומד בתור במכולת האם יש חיוב להקדימו בתור משום שצריך לכבדו? I תלמיד חכם שנפל עם ספר תורה ושניהם על הרצפה את מי צריך להרים תחילה? I מדוע בזמננו אין מקפידים לקיים מצות עשה דאורייתא של מפני שיבה תקום והדרת פני זקן? I האם מותר לאדם לגנוב מגנב את החפצים שגנב ממנו? I איזה תשובה עדיפא מה שעושים בימי הבחרות או בימי הזקנה?