עלון 50366

עלון מעדני אשר - בנושא תלמיד חכם

נושאי העלון: תלמיד חכם, מעלין בקודש, פרשת פקודי, חלוקת בית כנסת

פקודי, אדר ב

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איך היה מותר למשה רבינו לבנות את המשכן הרי תלמיד חכם אסור לעשות מלאכה ברבים?, איך היה מותר לרבי יוחנן הסנדלר להיות סנדלר הרי תלמיד חכם אסור לעשות מלאכה ברבים?, האם יש איסור לקחת סכך בסוכות להניחם לדפנות דהויא הורדה מקדושה?, האם יש איסור להוריד ציצית מטלית גדול לטלית קטן משום מעלין בקודש ואין מורידין?, האם מותר לחלק בית הכנסת גדול לשנים או שיש בזה איסור של מעלין בקודש ואין מורידין?