עלון

עלון מעדני אשר - בנושא פרשת ואתחנן

נושאי העלון: פרשת ואתחנן, שהחיינו במזוזה

אב, ואתחנן

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש איסור ללמד תורה לבנו הקטן שיודע לדבר ואינו יכול לברך ברכת התורה? I האם יש איסור לומר דבר תורה לחילוני כיון דמסתמא לא בירך ברכת התורה? I מי שלמד עם בנו של חבירו ללא רשות האם חייב לשלם לאב עשרה זהובים שחטף לו מצוה? I מי שהניח מזוזה במקום שפטור ממזוזה האם יש לו איסור להורידה משם? I מי שמקליט שיעור ונותן את זה לבנו האם קיים מצות ולמדתם את בניכם? I האם גלילת הקלף של המזוזה מעכב והמניח קלף של מזוזה שאינה גלול לא קיים המצוה? I מדוע אין מברכים ברכת שהחיינו כשקובעים מזוזה מאי שנא משאר מצוות דמברכים?