עלון

עלון מעדני אשר - בנושא פרוכת

נושאי העלון: פרוכת, עין הרע, פרשת פקודי, מדוע נחרב הבית

פקודי, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לשנות מתפילין של רבינו תם ולהניחם בתפילין של רש''י או להיפך? I האם מותר לקחת את הפרוכת ולעשותו חופה לחתן וכלה? I איך מותר לכתוב גט על קלף שהכינו אותו לכתוב ספר תורה הרי מעלין בקודש ואין מורידין? I האם בבית המקדש היה שייך עין הרע? I מדוע נחרב בית המקדש בשביל העונות הרי הבגדי כהונה מכפרים על על כל העבירות? I מדוע נחרב בית המקדש בשביל עוונות הרי רבי סבירא ליה דיום כיפור מכפר אפילו לא עשה תשובה?