עלון

עלון מעדני אשר - בנושא נרות שבת

נושאי העלון: נרות שבת, הדלקת נרות שבת, חילול שבת, טלטול בשבת, מלאכות שבת, פרשת ויקהל, נשים בהדלקת נרות שבת, חולה בשבת

ויקהל, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אשה ששכחה להדליק נרות שבת והיה דלוק החשמל בבית האם קונסים אותה?, בעל שהדליק נרות להבהבם ולהכינם להדלקת אשתו ושכח לכבותם האם קונסים האשה?, חולה שיש בו סכנה שיכול לעשות החלול שבת בעצמו האם מותר לאחרים לחלל עליו השבת?, האם אבן מהר סיני מותר לטלטלה בשבת?, מדוע צריך מיעוט שתקיעת שופר אינה מלאכה הרי כל דבר שלא היה במשכן לאו מלאכה?