עלון

עלון מעדני אשר - בנושא מתיקות התורה

נושאי העלון: מתיקות התורה, ליל שבועות, שבועות

סיון, שבועות

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע בליל שבועות לומדים כל הלילה וכי אינו עדיף שיקבלו את התורה לתיאבון? I האם בחג השבועות יש היתר לרקוד יותר משאר ימים טובים? I מדוע קנאו אומות העולם בישראל שקבלו את התורה הרי גם להם רצו לתת ולא רצו לקבל? I מדוע התורה ניתנה ע''י שינוי הטבע שהעלו ילוד אשה למעלה ולא שלחו מלאך שיביא התורה? I כשלומד אותיות א' ב' עם בנו האם חייב לברך ברכת התורה או דילמא אינו נחשב תורה? I מדוע תיקנו להתפלל שהתורה יהא מתוק וכי היכן מצאנו שדבר שבמציאות מתוק מתפללים שיהא מתוק? I מדוע המשילו את התורה למתיקות דבש וכי אין שאר דברים מתוקים? I איך יכול להיות שהתפאר רב יוסף שבגלל מתן תורה אין הרבה כמותו הרי אסור להתגאות?