עלון

עלון מעדני אשר - בנושא מצטער בסוכה

נושאי העלון: מצטער בסוכה, רבי שמעון בר יוחאי

אייר, לג בעומר, אמור

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מה הסביר רבי שמעון בר יוחאי מדוע חג השבועות הויא רק יום אחד משא''כ שאר ימים טובים הויא שבוע? I איך יכול להיות שרבי שמעון סבירא לי שצריך ללמוד פחות כדי שיוכל לעבוד הרבה? I האם רבי שמעון בר יוחאי התפלל רק פעם אחד בשנה ומתי זה היה? I האם רבי שמעון בר יוחאי היה יכול לפעול עם תורתו כמו עם תפילה? I על איזה כבוד חסידים שמיחים? I מדוע בסוכה מצטער פטור ולא בשאר מצוות? I איזה היתר יש לבנות סוכה ברשות הרבים הרי זה איסור?