עלון

עלון מעדני אשר - בנושא יצר הרע

נושאי העלון: יצר הרע, פרשת נח, עבודה עם בהמה, דלת תיבת נח, דם בחליבת פרה, נכרי שהרג בשוגג, עברות

חשון, נח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איך מותר לעבוד עם בהמה הרי אבר מן החי אסור בהנאה? I מדוע היה צריך הקב''ה לסגור את הדלת של התיבה וכי נח לא יכל לסגור לבדו? I כשחולבים חלב מפרה ויוצא דם האם גם החלב אסור לשתות? I נכרי שהרג בשוגג האם הורגים אותו? I האם כל יהודי יכול להיכשל באיסור של נכרי ששבת חייב מיתה? I מדוע ברא הקב''ה את האדם עם יצר הרע וכל חייו במלחמות ויכול להיכשל? I האם יש טענה לאדם שיש עבירות שאי אפשר לעמוד בזה?