עלון

עלון מעדני אשר - בנושא יום טוב

נושאי העלון: יום טוב , פרשת בא

בא, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש מצווה לבקר קרובים ביום טוב משום שמחת יום טוב?, מדוע מאחרין האנשים לבוא לבית הכנסת ביום טוב וכי גברים מכינים סעודה?, איך יש מציאות של איסור מלאכה דאוריתא ביו"ט הרי כיון דאמרינן מתוך הותר כל המלאכות?, האם ביו"ט נמי אמרינן עשה יו"ט חול ואל תצטרך לבריות?