עלון 41490

עלון מעדני אשר - בנושא טלטול

נושאי העלון: טלטול, המן, מן, פרשת בשלח, תחום שבת, טלטול בשבת

בשלח, שבט

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אדם שנסע לשבת האם יש איסור לטלטל את החפצים שבעירו כיון שהחפצים כרגלי הבעלים?, האם בפורים שחל ערב שבת צריך להניח עירוב תבשילין אם רוצה לבשל בפורים לשבת?, מי שהחשיך על התחום בשבת האם במוצאי שבת צריך להמתין עד שיעבור זמן הליכה?, איך היה מותר לאכול מהמן הרי אסור ליהנות ממעשה ניסים?, האם את המן היה מותר לאכול גם ביום כיפור כיון דאכילת מן נחשב לעינוי?