עלון

עלון מעדני אשר - בנושא טלטול בשבת

נושאי העלון: טלטול בשבת, פרשת בשלח, שירת הנשים, מים ותורה

בשלח, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש חיוב לנקות את השינים בשבת לפני שיוצא לרשות הרבים שלא יעבור על הוצאה? I אדם שנסע לשבת האם יש איסור לטלטל את החפצים שבעירו כיון שהחפצים כרגלי הבעלים? I מדוע הנשים אמרו שירה רק על זה שהסוסים טבעו בים? I האם יש חיוב לומר שירת הים בכל יום? I איך אמרינן בגמרא שישראל בטלו כמה ימים ללא תורה הרי קראו קריאת שמע? I מדוע התורה נמשלה למים ולא לדבר מתוק שיעשה יותר חשק ללמוד?