עלון

עלון מעדני אשר - בנושא גיד הנשה

נושאי העלון: גיד הנשה, פרשת וישלח, סיום השס בשבת, יושבי קרנות, מתנה לגוי

כסלו, וישלח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש איסור לעשות סיום הש''ס בשבת כיון דאין מערבין שמחה בשמחה? I איזה שמחה יותר יש לאדם שמחתן בן או נכד אן שמסיים מסכתא או ש''ס? I האם יש אנשים שהם בבית המדרש והאם יושבי קרנות? I האם מותר לומר לרשע יש לך פנים כמו הקב''ה? I האם יש איסור לתת לגוי מתנה על מנת להחזיר? I האם מי שמשאיר את אביו לבד נענש? I מדוע אסור לאכול גיד הנשה זכר לנס הרי במצה אנו אוכלים זכר לנס מצה?