עלון

עלון מסמרות נטועים - הרב אליעזר גינזבורג זצל - בנושא פרשת מטות מסעי

נושאי העלון: פרשת מטות מסעי, כח הדיבור

תמוז, מטות-מסעי

תש"פ
כח הדיבור