עלון

עלון מסביב לשולחן שבת - בנושא נדרים

נושאי העלון: נדרים, פרשת מטות

תמוז, מטות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ידות נדרים כנדרים