עלון

עלון מנחת שאול - בנושא ערב פסח שחל בשבת

נושאי העלון: ערב פסח שחל בשבת, קורונה

ניסן, פסח

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קונטרס מנחת שאול - הלכות ומנהגי חודש ניסן וחג הפסח I דיני ערב פסח שחל בשבת I הלכות מצויות בעידן מגיפת קורונה