עלון

עלון מנחת השר - במשנתו של רבי שמשון רפאל הירש זצל - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשפ"א
פרשת תרומה