עלון

עלון מנחת השר - במשנתו של רבי שמשון רפאל הירש זצל - בנושא פרשת בראשית

נושאי העלון: פרשת בראשית

חשון, בראשית

תשפ"א
פרשת בראשית