עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא פרשת פרה

נושאי העלון: פרשת פרה, פרשת שמיני, חובת האדם בעולמו

אדר ב, שמיני

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חובת האדם בעבודת ה' נקבעת בהתאם ליכולתו, פרשת פרה