עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא שבט לוי

נושאי העלון: שבט לוי, פרשת במדבר

אייר, במדבר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מהיכן ידע משה רבינו לפני הציווי לא למנות את שבט לוי?