עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא שבועה

נושאי העלון: שבועה, פרשת ויחי, שבועת יוסף

טבת, ויחי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מפני מה הצריך יעקב את יוסף להישבע? I איך פועלת השבועה אם אי אפשר לצוות על אחרים?