עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, ספר פסול בארון קודש, ויחזור לתלמודו, ניסי המדבר

אב, עקב

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ניסי המדבר ומשמעותם I האם מותר להניח ספר פסול בארון קודש? I למה כתב הרמב"ם לאחר שסיים לעשות מצוה "ויחזור לתלמודו"?