עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא עבד עברי

נושאי העלון: עבד עברי, פרשת בהר בחוקותי

אייר, בהר-בחוקותי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי שמוכר את כל נכסיו בבת אחת האם עובר על איסור אחד או על שני איסורים? I האם רוצעים עבד עברי בזמן היתר הבמות?