עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא לפני עור לא תתן מכשול

נושאי העלון: לפני עור לא תתן מכשול, פרשת קדושים, בור ברשות הרבים, יין לנזיר

ניסן, קדושים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי ששם בור ברשות הרבים האם הוא עובר על איסור לפני עיור? I מי שהושיט כוס יין לנזיר ולא רצה הנזיר לקחת האם עובר על לפני עיור?