עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא כיבוד הורים

נושאי העלון: כיבוד הורים, פרשת ויצא, זיו קלסתר

כסלו, ויצא

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

למה נענש יעקב אבינו על ביטול כיבוד הורים?, זיו קלסתר