עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא ברד

נושאי העלון: ברד, מכת דם, פרשת וארא, האותות

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם תיתכן שהבטחה לטובה תשוב ריקם? I למה נצרכו האותות מחוץ גדרי הטבע להראות לבני ישראל ולפרעה? I מה העניין שצריכים לפרש לפרעה שמכת דם תעשה על ידי המטה? I הברד אינו יורד על הבתים אפילו אם אינם ראויים למגורים