עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, פרשת בשלח, שירה על הנס, ברכת הזן, שירה על הים

בשלח, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אימתי יש חיוב לומר שירה על הנס? I בגדרי האמונה I אימתי נאמרה השירה על הים לפני הנס או לאחריו? I ברכת הזן על המן ובגדר "לחם" לענין ברכת המזוi