עלון

עלון מכתלי בית הדין - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, חיוב שבועה

ניסן, ויקרא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיוב שבועה ותשלומים בגינו בזמן הזה