עלון

עלון מכתלי בית הדין - בנושא עני המהפך בחררה

נושאי העלון: עני המהפך בחררה, פרשת ויגש

טבת, ויגש

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עני המהפך בחררה