עלון

עלון מכון אסיפת זקנים - בנושא תשעה באב

נושאי העלון: תשעה באב, אבילות על חורבן בית המקדש

תמוז, תשעה באב, בין המצרים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האבילות על חורבן ביהמ"ק - מחכמינו ורבותינו ז"ל