עלון

עלון מי דעת - לימודי דעת - בנושא נרות שבת

נושאי העלון: נרות שבת, מערכת השקיה בשבת

כסלו

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כשאורות החשמל דלוקים בחדר, האם אפשר לברך על הדלקת הנרות? I האם צריך לקבל שבת בהדלקת הנרות? I אשה המדליקה נרות שבת, האם מועיל לה להתנות שאינה רוצה לקבל שבת בהדלקה זו? I האם מותר לכוון את מערכת ההשקיה בגינה שתתחיל לפעול בשבת?