עלון

עלון מי דעת - לימודי דעת - בנושא הבדלה

נושאי העלון: הבדלה, הבדלה בנשים, יין של הבדלה, כיבוי נר הבדלה

טבת

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם נשים גם מחוייבות במצות הבדלה? I האם יכולה אשה לעשות הבדלה לעצמה? I כשהאשה עושה הבדלה לעצמה האם יכולה לברך גם על הנר? I האם מותר לאכול או לשתות לפני הבדלה? I מי ששכח לומר הבדלה בתפילת שמונה עשרה מה דינו? I מי שלא שמע את ברכת בורא פרי הגפן האם יצא בהבדלה? I האם מותר לדבר לפני ששתה המבדיל מן היין? I מה טעם המנהג לשפוך מהיין של ההבדלה? I מה טעם המנהג לכבות את נר ההבדלה ביין?