עלון

עלון מים חיים - בנושא שמיטת כספים

נושאי העלון: שמיטת כספים, פרוזבול

אלול

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני שמיטת כספים ופרוזבול